Ville Jalovaara
Isäntänä Tapani Ruokanen
Dosentti Ville Jalovaara on tutkinut tasavallan presidenttien uskonnollista vakaumusta ja asenteita. Yhtä aikaa voi olla hurskas ja arvostella kirkkoa, luterilainen ja sympata ortodokseja.
03.12.2018
Unlimited
Asiaohjelmat
| Isäntänä Tapani Ruokanen