Onko Suomi turvallinen?
Alle 5% väestöstä tekee yli puolet kaikista rikoksista ja 10% väestöstä kokee yli kaksi kolmasosaa kaikesta väkivallasta. Lisäksi rikoksen uhrit ja tekijät ovat usein samoja henkilöitä eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. Suomen sisäisestä turvallisuudesta keskustelemassa: Strategiapäällikkö Ari Evwaraye sisäministeriöstä, psykologi Jan-Henry Stenberg HUS:sta, poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen Poliisihallituksesta, Jokelan koulun emeritarehtori Elina Kortekallio (eläkkeellä) ja johtaja Kimmo Kohvakka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Toimittajina Markku Tenhunen ja Susanna Koivula. Ohjelma esitetty 16.11.2017.
11.17.2017
Unlimited
AlfaStudio
| AlfaStudio