Pertti Torstila
Isäntänä Tapani Ruokanen
Kausi 2017
, Jakso 38
Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila tuntee tämän hetken kriisit, mutta myös diplomatian ulkoministeriön ajoiltaan. Ohjelma esitetty 28.12.2017.
12.29.2017
Unlimited
Isäntänä Tapani Ruokanen
| Isäntänä Tapani Ruokanen